บริการลงโฆษณา Facebook Ads Instagram Ads เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ แนะนำสินค้าและบริการได้อย่างครบถ้วน
0
Call us now • 090 - 654 - 2915

One Stop Serviceให้เราเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันธุรกิจของคุณ

 • Media planerบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • Social Content Managementบริการจัดทำคอนเทนต์ออนไลน์
 • Ads Monitoringบริการลงโฆษณาออนไลน์
 • Website Developmentบริการออกแบบเว็บไซต์
 • Video Shooting And Photo Shootingบริการถ่ายภาพสินค้า และวิดีโอพรีเซนต์
 • Chatbotบริการแชทบอท/แอดมิน 24 ช.ม.
 • Social Listeningบริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ลงโฆษณา
Facebook  Ads & Instagram Ads
เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ

วิเคราะห์ กำหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนการดำเนินการ เพื่อสร้างการเป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขาย ภายใต้ขอบเขตของงบประมาณ

สร้าง Content ที่น่าสนใจและดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงสุด

ทำการโฆษณา โดยมีการวิเคราะห์ พัฒนา และศึกษาพฤติกรรม รวมถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

กำหนดตัวชี้วัดดัชนีความสำเร็จของโฆษณา รวมถึงจัดทำรายงานผลการทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอการปรับกลยุทธ์เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจต่อไป

รูปแบบลงโฆษณาที่เราช่วยลงโฆษณา
Facebook และ Instagram

ตอกย้ำความต้องการ ตอกย้ำความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจเรา เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็น ที่เราควรจะต้องโดดเด่นและแตกต่าง

Facebook Ads

Click to Website

Lead Generation

Message or Inbox

Post Engagement

Conversion

Video views

Instagram Ads

Stories Ads

Carousel Ads

Photo Ads

Collection Ads

Video Ads

Ads in Explore

Package ลงโฆษณา 
Facebook และ Instagram

3 เดือน

 • มีทีมงานให้คำปรีกษาแนะนำตลอดระยะเวลาให้บริการ
 • กรณีค่าโฆษณามากกว่า
  30,000 บาท/เดือน คิดค่าบริการ 15%
 • แคมเปญที่ดูแล 3 แคมเปญ/เดือน
 • ออกแบบภาพโฆษณาสำหรับการขาย
  จำนวน 1 ชิ้นงาน (Free)
 • สรุปรายงาน Report ในไลน์กลุ่ม 1 ครั้ง/สัปดาห์
 • Monthly Report
  (*เพิ่มจากแพ็กเกจ 1,500บาท/เดือน)

14,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 4,966฿)

6 เดือน

 • มีทีมงานให้คำปรีกษาแนะนำตลอดระยะเวลาให้บริการ
 • กรณีค่าโฆษณามากกว่า
  30,000 บาท/เดือน คิดค่าบริการ 15%
 • แคมเปญที่ดูแล 3 แคมเปญ/เดือน
 • ออกแบบภาพโฆษณาสำหรับการขาย
  จำนวน 1 ชิ้นงาน (Free)
 • สรุปรายงาน Report ในไลน์กลุ่ม 1 ครั้ง/สัปดาห์
 • Monthly Report
  (*เพิ่มจากแพ็กเกจ 1,500บาท/เดือน)

28,500฿

(เฉลี่ยเดือนละ 4,750฿)

12 เดือน

 • มีทีมงานให้คำปรีกษาแนะนำตลอดระยะเวลาให้บริการ
 • กรณีค่าโฆษณามากกว่า
  30,000 บาท/เดือน คิดค่าบริการ 15%
 • แคมเปญที่ดูแล 3 แคมเปญ/เดือน
 • ออกแบบภาพโฆษณาสำหรับการขาย
  จำนวน 1 ชิ้นงาน (Free)
 • สรุปรายงาน Report ในไลน์กลุ่ม 1 ครั้ง/สัปดาห์
 • Monthly Report
  (*เพิ่มจากแพ็กเกจ 1,500บาท/เดือน)

54,000฿

(เฉลี่ยเดือนละ 4,500฿)
บริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
บริการจัดทำคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์