บริการลงโฆษณา TikTok Ads เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางวีดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0
Call us now • 090 - 654 - 2915

One Stop Serviceให้เราเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันธุรกิจของคุณ

 • Media planerบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • Social Content Managementบริการจัดทำคอนเทนต์ออนไลน์
 • Ads Monitoringบริการลงโฆษณาออนไลน์
 • Website Developmentบริการออกแบบเว็บไซต์
 • Video Shooting And Photo Shootingบริการถ่ายภาพสินค้า และวิดีโอพรีเซนต์
 • Chatbotบริการแชทบอท/แอดมิน 24 ช.ม.
 • Social Listeningบริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ลงโฆษณาบน TikTok 
เพื่อเป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขาย

Strategic Planning

วิเคราะห์ กำหนดหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนการดำเนินการ เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาให้กลายเป็นที่รู้จัก และเพิ่มยอดขาย

Creative Ads

วางรูปแบบของโฆษณาที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของแบรนด์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม

KPI & REPORT

กำหนดตัวชี้วัดดัชนีความสำเร็จของโฆษณา รวมถึงจัดทำรายงานผลการทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอการปรับกลยุทธ์เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจต่อไป

รูปแบบโฆษณาบน TikTok

TikTok Ads

In-Feed Video

โฆษณาที่แสดงวิดีโอในหน้า News Feed ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที

Brand Effect

สร้างเอฟเฟกต์หรือสติกเกอร์ในนามของแบรนด์ เพื่อโปรโมทให้ผู้ใช้นำไปสร้างคอนเทนต์ ซึ่งมักจะมี Brand Identity ซ่อนอยู่

Hashtag Challenge

โฆษณาจะปรากฏในรูปแบบของ Hashtag บนหน้า Discovery

Top View

รูปแบบโฆษณาในตำแหน่งด้านบนที่สามารถสร้างได้ทั้ง Reach Traffic และ Consideration

Brand Takeover

โฆษณานี้จะแสดงผลขึ้นมาทันทีเมื่อผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชันขึ้น

Package ลงโฆษณา
TikTok Ads

3 เดือน

 • งบประมาณลงโฆษณา 15,000-50,000฿
 • งบประมาณลงโฆษณา >=50,001 ขึ้นไป
  ค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
 • ไม่จำกัดจำนวน Campaign การโฆษณา
 • วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 • จัดสรรงบโฆษณาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • แนะนำกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา
 • สรุปรายงานผลการลงโฆษณา
  Monthly Report

25,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 8,633.33฿)

6 เดือน

 • งบประมาณลงโฆษณา 15,000-50,000฿
 • งบประมาณลงโฆษณา >=50,001 ขึ้นไป
  ค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
 • ไม่จำกัดจำนวน Campaign การโฆษณา
 • วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 • จัดสรรงบโฆษณาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • แนะนำกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา
 • สรุปรายงานผลการลงโฆษณา
  Monthly Report

47,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 7,983.33฿)

12 เดือน

 • งบประมาณลงโฆษณา 15,000-50,000฿
 • งบประมาณลงโฆษณา >=50,001 ขึ้นไป
  ค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
 • ไม่จำกัดจำนวน Campaign การโฆษณา
 • วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 • จัดสรรงบโฆษณาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • แนะนำกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา
 • สรุปรายงานผลการลงโฆษณา
  Monthly Report

88,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 7,408.33฿)
หมายเหตุ :
 • ราคานี้สำหรับงบประมาณการลงโฆษณาไม่เกิน 50,000.-/เดือน กรณีงบประมาณเกินจะมีค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
 • กรณีต้องการยิงผ่านบัญชีโฆษณาของบริษัท บริษัทขออนุญาติคิดค่า Transaction fee 10% ของงบโฆษณาทั้งหมดที่โอนชำระเข้ามา
 • ราคานี้รวม Licences ลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทได้มีจัดซื้อเพื่อใช้ในการขึ้นงานให้กับทางแบรนด์เรียบร้อยแล้ว
 • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7%
บริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
บริการจัดทำคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์