บริการลงโฆษณา TikTok Ads เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางวีดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0
Call us now • 090 - 654 - 2915

One Stop Serviceให้เราเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันธุรกิจของคุณ

 • Media planerบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • Social Content Managementบริการจัดทำคอนเทนต์ออนไลน์
 • Ads Monitoringบริการลงโฆษณาออนไลน์
 • Website Developmentบริการออกแบบเว็บไซต์
 • Video Shooting And Photo Shootingบริการถ่ายภาพสินค้า และวิดีโอพรีเซนต์
 • Chatbotบริการแชทบอท/แอดมิน 24 ช.ม.
 • Social Listeningบริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ลงโฆษณาบน TikTok 
เพื่อเป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขาย

Strategic Planning

วิเคราะห์ กำหนดหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนการดำเนินการ เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาให้กลายเป็นที่รู้จัก และเพิ่มยอดขาย

Creative Ads

วางรูปแบบของโฆษณาที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของแบรนด์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม

KPI & REPORT

กำหนดตัวชี้วัดดัชนีความสำเร็จของโฆษณา รวมถึงจัดทำรายงานผลการทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอการปรับกลยุทธ์เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจต่อไป

รูปแบบโฆษณาบน TikTok

TikTok Ads

In-Feed Video

โฆษณาที่แสดงวิดีโอในหน้า News Feed ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที

Brand Effect

สร้างเอฟเฟกต์หรือสติกเกอร์ในนามของแบรนด์ เพื่อโปรโมทให้ผู้ใช้นำไปสร้างคอนเทนต์ ซึ่งมักจะมี Brand Identity ซ่อนอยู่

Hashtag Challenge

โฆษณาจะปรากฏในรูปแบบของ Hashtag บนหน้า Discovery

Top View

รูปแบบโฆษณาในตำแหน่งด้านบนที่สามารถสร้างได้ทั้ง Reach Traffic และ Consideration

Brand Takeover

โฆษณานี้จะแสดงผลขึ้นมาทันทีเมื่อผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชันขึ้น

Package ลงโฆษณา
TikTok Ads

3 เดือน

 • มีทีมงานให้คำปรีกษาแนะนำตลอดระยะเวลาให้บริการ
 • กรณีค่าโฆษณามากกว่า 30,000 บาท / เดือน คิดค่าบริการ 15%
 • ออกแบบภาพโฆษณาสำหรับการขาย
  จำนวน 1 ชิ้นงาน (Free)
 • แคมเปญที่ดูแล 3 แคมเปญ/เดือน
 • โฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  (เพศ, อายุ, ความสนใจ)

14,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 4,966฿)

6 เดือน

 • มีทีมงานให้คำปรีกษาแนะนำตลอดระยะเวลาให้บริการ
 • กรณีค่าโฆษณามากกว่า 30,000 บาท / เดือน คิดค่าบริการ 15%
 • ออกแบบภาพโฆษณาสำหรับการขาย
  จำนวน 2 ชิ้นงาน (Free)
 • แคมเปญที่ดูแล 3 แคมเปญ/เดือน
 • โฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  (เพศ, อายุ, ความสนใจ)

28,500฿

(เฉลี่ยเดือนละ 4,750฿)

12 เดือน

 • มีทีมงานให้คำปรีกษาแนะนำตลอดระยะเวลาให้บริการ
 • กรณีค่าโฆษณามากกว่า 30,000 บาท / เดือน คิดค่าบริการ 15%
 • ออกแบบภาพโฆษณาสำหรับการขาย
  จำนวน 3 ชิ้นงาน (Free)
 • แคมเปญที่ดูแล 3 แคมเปญ/เดือน
 • โฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  (เพศ, อายุ, ความสนใจ)

54,000฿

(เฉลี่ยเดือนละ 4,500฿)
บริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
บริการจัดทำคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์