บริการลงโฆษณา Youtube Ads แนะนำสินค้าและบริการได้อย่างครบถ้วน สร้างความคุ้นเคยกับแบรนด์ให้กับลูกค้า ให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขาย
0
Call us now • 090 - 654 - 2915

One Stop Serviceให้เราเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันธุรกิจของคุณ

 • Media planerบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • Social Content Managementบริการจัดทำคอนเทนต์ออนไลน์
 • Ads Monitoringบริการลงโฆษณาออนไลน์
 • Website Developmentบริการออกแบบเว็บไซต์
 • Video Shooting And Photo Shootingบริการถ่ายภาพสินค้า และวิดีโอพรีเซนต์
 • Chatbotบริการแชทบอท/แอดมิน 24 ช.ม.
 • Social Listeningบริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ลงโฆษณาบน youtube
เพื่อเป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขาย

Strategic Planning

ผสานเชื่อมต่อผู้ชมด้วยกลยุทธ์ ด้านโฆษณา ที่จะช่วยให้คุณได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเกิดการจดจำ Brand message

YouTube Expert

สร้างสรรค์การแสดงโฆษณาบนวิดีโอด้วยความรู้ทางเทคนิคเฉพาะ ให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นความสนใจจาก กลุ่มเป้าหมาย

KPI & REPORT

กำหนดตัวชี้วัดดัชนีความสำเร็จของโฆษณา รวมถึงจัดทำรายงานผลการทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอการปรับกลยุทธ์เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจต่อไป

รูปแบบโฆษณาบน Youtube

Youtube Ads

In-Search Ads

ทำให้วิดีโอที่ต้องการโปรโมตไปติดอยู่ Top Rank ของการค้นหาบน YouTube เก็บเงินผู้ลงโฆษณาเมื่อมีการคลิกดูวิดีโอเท่านั้น

Overlay in-video ads

โฆษณาตัวนี้แสดงผลคล้ายๆ กับ Display ads แต่เป็นการแสดง
ซ้อนบนตัววิดีโอ

In-Display Ads

โฆษณาวิดีโอที่จะปรากฏอยู่ข้างๆ ตัววิดีโอหลัก

Non-skip in-stream ads

โฆษณาที่บังคับให้ต้องดูวิดีโอจนจบ ก่อนที่จะเข้าวิดีโอหลัก โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 15 วินาที 

In-Steam Ads

โฆษณาวิดีโอที่จะเล่นก่อนวิดีโอหลัก คิดเงินเมื่อดูเกิน 30 วินาที โดยสามารถกดข้ามได้เมื่อดูครบ 5 วินาที

Package ลงโฆษณา
Youtube Ads

3 เดือน

 • มีทีมงานให้คำปรีกษาแนะนำตลอดระยะเวลาให้บริการ
 • กรณีค่าโฆษณามากกว่า 30,000/เดือน คิดค่าบริการ 15%
 • ออกแบบภาพโฆษณาสำหรับการขาย
  จำนวน 1 ชิ้นงาน (Free)
 • แคมเปญที่ดูแล 3 แคมเปญ/เดือน
 • โฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  (เพศ, อายุ, ความสนใจ)

14,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 4,966฿)

6 เดือน

 • มีทีมงานให้คำปรีกษาแนะนำตลอดระยะเวลาให้บริการ
 • กรณีค่าโฆษณามากกว่า 30,000/เดือน คิดค่าบริการ 15%
 • ออกแบบภาพโฆษณาสำหรับการขาย
  จำนวน 2 ชิ้นงาน (Free)
 • แคมเปญที่ดูแล 3 แคมเปญ/เดือน
 • โฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  (เพศ, อายุ, ความสนใจ)

28,500฿

(เฉลี่ยเดือนละ 4,750฿)

12 เดือน

 • มีทีมงานให้คำปรีกษาแนะนำตลอดระยะเวลาให้บริการ
 • กรณีค่าโฆษณามากกว่า 30,000/เดือน คิดค่าบริการ 15%
 • ออกแบบภาพโฆษณาสำหรับการขาย
  จำนวน 3 ชิ้นงาน (Free)
 • แคมเปญที่ดูแล 3 แคมเปญ/เดือน
 • โฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  (เพศ, อายุ, ความสนใจ)

54,000฿

(เฉลี่ยเดือนละ 4,500฿)
บริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
บริการจัดทำคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์