บริการลงโฆษณา Youtube Ads แนะนำสินค้าและบริการได้อย่างครบถ้วน สร้างความคุ้นเคยกับแบรนด์ให้กับลูกค้า ให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขาย
0
Call us now • 090 - 654 - 2915

One Stop Serviceให้เราเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันธุรกิจของคุณ

 • Media planerบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • Social Content Managementบริการจัดทำคอนเทนต์ออนไลน์
 • Ads Monitoringบริการลงโฆษณาออนไลน์
 • Website Developmentบริการออกแบบเว็บไซต์
 • Video Shooting And Photo Shootingบริการถ่ายภาพสินค้า และวิดีโอพรีเซนต์
 • Chatbotบริการแชทบอท/แอดมิน 24 ช.ม.
 • Social Listeningบริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ลงโฆษณาบน youtube
เพื่อเป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขาย

Strategic Planning

ผสานเชื่อมต่อผู้ชมด้วยกลยุทธ์ ด้านโฆษณา ที่จะช่วยให้คุณได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเกิดการจดจำ Brand message

YouTube Expert

สร้างสรรค์การแสดงโฆษณาบนวิดีโอด้วยความรู้ทางเทคนิคเฉพาะ ให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นความสนใจจาก กลุ่มเป้าหมาย

KPI & REPORT

กำหนดตัวชี้วัดดัชนีความสำเร็จของโฆษณา รวมถึงจัดทำรายงานผลการทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอการปรับกลยุทธ์เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจต่อไป

รูปแบบโฆษณาบน Youtube

Youtube Ads

In-Search Ads

ทำให้วิดีโอที่ต้องการโปรโมตไปติดอยู่ Top Rank ของการค้นหาบน YouTube เก็บเงินผู้ลงโฆษณาเมื่อมีการคลิกดูวิดีโอเท่านั้น

Overlay in-video ads

โฆษณาตัวนี้แสดงผลคล้ายๆ กับ Display ads แต่เป็นการแสดง
ซ้อนบนตัววิดีโอ

In-Display Ads

โฆษณาวิดีโอที่จะปรากฏอยู่ข้างๆ ตัววิดีโอหลัก

Non-skip in-stream ads

โฆษณาที่บังคับให้ต้องดูวิดีโอจนจบ ก่อนที่จะเข้าวิดีโอหลัก โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 15 วินาที 

In-Steam Ads

โฆษณาวิดีโอที่จะเล่นก่อนวิดีโอหลัก คิดเงินเมื่อดูเกิน 30 วินาที โดยสามารถกดข้ามได้เมื่อดูครบ 5 วินาที

Package ลงโฆษณา
Youtube Ads

3 เดือน

 • งบประมาณลงโฆษณา 15,000-50,000฿
 • งบประมาณลงโฆษณา >=50,001 ขึ้นไป
  ค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
 • ไม่จำกัดจำนวน Campaign การโฆษณา
 • วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 • จัดสรรงบโฆษณาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • แนะนำกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา
 • สรุปรายงานผลการลงโฆษณา
  Monthly Report

25,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 8,633.33฿)

6 เดือน

 • งบประมาณลงโฆษณา 15,000-50,000฿
 • งบประมาณลงโฆษณา >=50,001 ขึ้นไป
  ค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
 • ไม่จำกัดจำนวน Campaign การโฆษณา
 • วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 • จัดสรรงบโฆษณาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • แนะนำกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา
 • สรุปรายงานผลการลงโฆษณา
  Monthly Report

47,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 7,983.33฿)

12 เดือน

 • งบประมาณลงโฆษณา 15,000-50,000฿
 • งบประมาณลงโฆษณา >=50,001 ขึ้นไป
  ค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
 • ไม่จำกัดจำนวน Campaign การโฆษณา
 • วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 • จัดสรรงบโฆษณาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • แนะนำกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา
 • สรุปรายงานผลการลงโฆษณา
  Monthly Report

88,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 7,408.33฿)
หมายเหตุ:
 • ราคานี้สำหรับงบประมาณการลงโฆษณาไม่เกิน 50,000.-/เดือน กรณีงบประมาณเกินจะมีค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
 • กรณีต้องการยิงผ่านบัญชีโฆษณาของบริษัท บริษัทขออนุญาติคิดค่า Transaction fee 10% ของงบโฆษณาทั้งหมดที่โอนชำระเข้ามา
 • ราคานี้รวม Licences ลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทได้มีจัดซื้อเพื่อใช้ในการขึ้นงานให้กับทางแบรนด์เรียบร้อยแล้ว
 • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7%
บริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
บริการจัดทำคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์