บริการลงโฆษณา Facebook Ads Instagram Ads เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ แนะนำสินค้าและบริการได้อย่างครบถ้วน
0
Call us now • 090 - 654 - 2915

One Stop Serviceให้เราเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันธุรกิจของคุณ

  • Media planerบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
  • Social Content Managementบริการจัดทำคอนเทนต์ออนไลน์
  • Ads Monitoringบริการลงโฆษณาออนไลน์
  • Website Developmentบริการออกแบบเว็บไซต์
  • Video Shooting And Photo Shootingบริการถ่ายภาพสินค้า และวิดีโอพรีเซนต์
  • Chatbotบริการแชทบอท/แอดมิน 24 ช.ม.
  • Social Listeningบริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ลงโฆษณา
Facebook  Ads & Instagram Ads
เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ

วิเคราะห์ กำหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนการดำเนินการ เพื่อสร้างการเป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขาย ภายใต้ขอบเขตของงบประมาณ

สร้าง Content ที่น่าสนใจและดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงสุด

ทำการโฆษณา โดยมีการวิเคราะห์ พัฒนา และศึกษาพฤติกรรม รวมถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

กำหนดตัวชี้วัดดัชนีความสำเร็จของโฆษณา รวมถึงจัดทำรายงานผลการทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอการปรับกลยุทธ์เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจต่อไป

รูปแบบลงโฆษณาที่เราช่วยลงโฆษณา
Facebook และ Instagram

ตอกย้ำความต้องการ ตอกย้ำความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจเรา เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็น ที่เราควรจะต้องโดดเด่นและแตกต่าง

Facebook Ads

Click to Website

Lead Generation

Message or Inbox

Post Engagement

Conversion

Video views

Instagram Ads

Stories Ads

Carousel Ads

Photo Ads

Collection Ads

Video Ads

Ads in Explore

Package ลงโฆษณา 
Facebook และ Instagram

3 เดือน

  • งบประมาณลงโฆษณา 15,000-50,000฿
  • งบประมาณลงโฆษณา >=50,001 ขึ้นไป
    ค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
  • Free Artwork! 
    สำหรับปิดขาย 3 Artworks
  • ไม่จำกัดจำนวน Campaign การโฆษณา
  • วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
  • จัดสรรงบโฆษณาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • แนะนำกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา
  • สรุปรายงานผลการลงโฆษณา
    Monthly Report

25,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 8,633.33฿)

6 เดือน

  • งบประมาณลงโฆษณา 15,000-50,000฿
  • งบประมาณลงโฆษณา >=50,001 ขึ้นไป
    ค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
  • Free Artwork! 
    สำหรับปิดขาย 6 Artworks
  • ไม่จำกัดจำนวน Campaign การโฆษณา
  • วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
  • จัดสรรงบโฆษณาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • แนะนำกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา
  • สรุปรายงานผลการลงโฆษณา
    Monthly Report

47,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 7,983.33฿)

12 เดือน

  • งบประมาณลงโฆษณา 15,000-50,000฿
  • งบประมาณลงโฆษณา >=50,001 ขึ้นไป
    ค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
  • Free Artwork! 
    สำหรับปิดขาย 12 Artworks
  • ไม่จำกัดจำนวน Campaign การโฆษณา
  • วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
  • จัดสรรงบโฆษณาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • แนะนำกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา
  • สรุปรายงานผลการลงโฆษณา
    Monthly Report

88,900฿

(เฉลี่ยเดือนละ 7,408.33฿)
หมายเหตุ :
  • ราคานี้สำหรับงบประมาณการลงโฆษณาไม่เกิน 50,000.-/เดือน กรณีงบประมาณเกินจะมีค่าบริการ Additional Fee 15% ของงบประมาณแต่ละเดือน
  • กรณีต้องการยิงผ่านบัญชีโฆษณาของบริษัท บริษัทขออนุญาติคิดค่า Transaction fee 10% ของงบโฆษณาทั้งหมดที่โอนชำระเข้ามา
  • ราคานี้รวม Licences ลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทได้มีจัดซื้อเพื่อใช้ในการขึ้นงานให้กับทางแบรนด์เรียบร้อยแล้ว
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7%
บริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
บริการจัดทำคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์